Ενέργειες για την υποστήριξη της λειτουργίας της Πύλης Εισόδου Πέτρας

Ο Φορέας Τουρισμού Μολύβου, μετά την ολοκλήρωση της έναρξης λειτουργίας της Πύλης Εισόδου Schengen στην Πέτρα Λέσβου, ξεκινά μια σειρά ενεργειών, για την επίτευξη του καλύτερου συντονισμού μεταξύ των αρμόδιων ώστε να υπάρξει η ανάλογη υποστήριξη, καθώς και η αντίστοιχη προβολή που χρειάζεται για να λειτουργήσει σωστά και να φέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα για την ανάπτυξη της περιοχής.